Christine Day OnlineGoFundMe - Alice Springs Diamond Arc of Light

Czech Pleaidian Principles for Living CD

PLEIADIAN PRINCIPLES FOR LIVING BOOK - ACCOMPANYING AUDIO FILES 
KNIHA PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ ZASVĚCENÍ 2 – DOPROVODNÉ ZVUKOVÉ SOUBORY 


Dear readers, here you can download twenty seven accompanying audiofiles to the book Pleiadian Principles for Living. These audiofiles contain guided meditations to the chapters in the book (in English) and transformational and healing sounds in Pleiadian language. The Czech translation of the English text of these audiofiles is available in the Appendix to the Czech edition of the book at the end of this book. 

Note: There are more than one audiofile to some chapters and some chapters don´t include any audiofile. Each audiofile is entitled by the number of chapter, to which it belongs and by the number of the guided meditation in this chapter. 

We recommend you to read the text in Czech first and then listen to the original English spoken audiofiles with guided meditation and transmission. 

It is not necessary to understand the English spoken text during listening to the original audifiles, because the most essential is the effect of the energies of the sounds transmitted through Christine’s voice and these energies have the effect even though you don’t understand the English language. To access the files, right click on the links and choose SAVE AS. A window will open up on your computer. Navigate to the folder you wish to save these zip files in, or simply download them to your desktop and open them up. 

Milí čtenáři, zde si můžete stáhnout dvacet sedm zvukových souborů ke knize PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ ZASVĚCENÍ 2. Tyto soubory obsahují řízené meditace k jednotlivým kapitolám v knize (v anglickém originále) a transformační a léčivé zvuky v jazyce Plejáďanů. Překlad anglického textu z těchto zvukových souborů naleznete v Příloze k českému vydání na konci knihy. 

Poznámka: K některým kapitolám zde najdete více zvukových souborů a některé kapitoly naopak nezahrnují žádné zvukové soubory. Tyto soubory jsou vždy označeny číslem kapitoly, ke které patří, a číslem řízené meditace v rámci dané kapitoly. 

Doporučujeme si text a meditace nejdříve projít v českém jazyce a následně si poslechnout originální anglické nahrávky s řízenými meditacemi a transformačními zvuky. Při poslechu originálních nahrávek není nutné rozumět anglicky mluvenému textu, neboť nejpodstatnější je působení léčivých energií zvuků přenášených prostřednictvím hlasu Christiny Day a tyto energie působí i tehdy, když mluvenému textu nerozumíte. 

Návod ke stažení: Klikněte pravým tlačítkem myši na uvedené odkazy a zvolte možnost Uložit jako. Na obrazovce se vám otevře okno, v němž si vyberete složku, kam chcete soubory uložit. Následně soubory rozbalte pomocí dekomprimačního programu. 

2_kapitola_meditace_1.mp3
2_kapitola_meditace_2.mp3
3_kapitola_meditace_1.mp3
3_kapitola_meditace_2.mp3
4_kapitola_meditace_1.mp3
4_kapitola_meditace_2.mp3
4_kapitola_meditace_3.mp3
6_kapitola_meditace_1.mp3
6_kapitola_meditace_2.mp3
6_kapitola_meditace_3.mp3
7_kapitola_meditace_1.mp3
7_kapitola_meditace_2.mp3
7_kapitola_meditace_3.mp3
8_kapitola_meditace_1.mp3
8_kapitola_meditace_2.mp3
9_kapitola_meditace_1.mp3
9_kapitola_meditace_2.mp3
10_kapitola_meditace_1.mp3
10_kapitola_meditace_2.mp3
10_kapitola_meditace_3.mp3
11_kapitola_meditace_1.mp3
11_kapitola_meditace_2.mp3
11_kapitola_meditace_3.mp3
11_kapitola_meditace_4.mp3
12_kapitola_meditace_1.mp3
12_kapitola_meditace_2.mp3
12_kapitola_meditace_3.mp3

usercartmagnifierarrow-right