Christine Day OnlineGoFundMe - Alice Springs Diamond Arc of Light

Czech CDs

PLEIADIAN INITIATIONS OF LIGHT BOOK - ACCOMPANYING AUDIO FILES

KNIHA PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ ZASVĚCENÍ – DOPROVODNÉ ZVUKOVÉ SOUBORY

Here you can download two accompanying CDs to the book Pleiadian Initiations of Light. These CDs contain guided meditations to each chapter in the book (in English) and transformational and healing sounds in Pleiadian language. The Czech translation of the English text on the CDs is available in the Appendix to the Czech edition of the book at the end of this book.

You can also download the files to each of the chapters here, which contain ONLY the transmissions excerpted from the original CDs, without the English spoken text. There is one file for each meditation and chapter of the book.

We recommend you to read the text in Czech first and then listen to the original English spoken CDs with guided meditation and transmission or listen only to excerpted transmission.

It is not necessary to understand the English spoken text during listening to the original CDs, because the most essential is the effect of the energies of the sounds transmitted through Christine’s voice and these energies have the effect even though you don’t understand the English language.

To access the files, right click on the links and choose SAVE AS.  A window will open up on your computer. Navigate to the folder you wish to save these zip files in, or simply download them to your desktop and open them up.

Zde si můžete stáhnout dvě doprovodná CD ke knize Plejádská světelná zasvěcení. Tato CD obsahují řízené meditace ke každé kapitole knihy (v anglickém originále) a transformační a léčivé zvuky v jazyce Plejáďanů. Překlad anglického textu z těchto CD naleznete v Příloze k českému vydání na konci knihy.

Dále si zde můžete stáhnout soubory, které obsahují pouze zvlášť vyňaté transformační a léčivé zvuky z předchozích dvou CD, bez anglicky mluveného textu. Každý soubor odpovídá jedné meditaci a kapitole v knize.

Doporučujeme si text a meditace nejdříve projít v českém jazyce a následně si poslechnout buď originální anglická CD s řízenými meditacemi a transformačními zvuky anebo pouze nahrávky se samostatně vyňatými transformačními a léčivými zvuky.

Při poslechu originálních CD není nutné rozumět anglicky mluvenému textu, neboť nejpodstatnější je působení léčivých energií zvuků přenášených prostřednictvím hlasu Christiny Day a tyto energie působí i tehdy, když mluvenému textu nerozumíte.

Návod ke stažení: Klikněte pravým tlačítkem myši na uvedené odkazy a zvolte možnost Uložit jako. Na obrazovce se vám otevře okno, v němž si vyberete složku, kam chcete soubory uložit. Následně soubory rozbalte pomocí dekomprimačního programu.

Pleiadian_Initiations_of_Light_CD1_english.zip (74.8mb)

Pleiadian_Initiations_of_Light_CD2_english.zip (80.9mb)

SHORTER EXCERPTED TRANSMISSIONS

Plejadska_svetelna_zasveceni-vyber transformacnich_zvuku_z_CD.zip (15.5mb)

usercartmagnifierarrow-right